Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Mieli pracować w Polsce, wybrali Czechy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Mieli pracować w Polsce, wybrali Czechy

Magdalena Tomaszewska
11.04.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej podczas kontroli przeprowadzanej wczoraj (10.04.2018 r.) na autostradzie A1 zatrzymali pięcioro cudzoziemców. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy.

Cudzoziemcy podróżowali autokarami z Czech na Ukrainę. W trakcie kontroli okazało się, że posiadali wizy z prawem do pracy w Polsce, której jednak nie podjęli. Wizy były im potrzebne do swobodnego poruszania się po terytorium państw Schengen.

W stosunku do zatrzymanych cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończone zostaną wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

 

do góry