Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie na budowie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie na budowie

Ewelina Szczepańska
10.04.2018

Funkcjonariusze z Placówki SG w Olsztynie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie powierzenia pracy w jednej z firm budowlanych z siedzibą w Sandomierzu pięciu obywatelom Białorusi.

Obywatele Białorusi pracowali na budowie na innych warunkach niż określone w oświadczeniu o powierzeniu im pracy. Ponadto właściciel firmy nie zawarł  z nimi żadnej umowy i nie odprowadzał składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funkcjonariusze SG skierują wniosek do sądu o ukaranie przedsiębiorcy, któremu za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

zdj. Warmińsko-Mazurski OSG

do góry