Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Magdalena Tomaszewska
06.04.2018

W czwartek (5 kwietnia br.) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu szef MSWiA uczestniczył w odprawie z szefami służb oraz komendantami z województwa dolnośląskiego.

Minister Joachim Brudziński wysłuchał sprawozdań komendantów wojewódzkich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, w których omówione zostały działania poszczególnych służb w 2017 roku oraz określono priorytety na rok 2018. Szefowie wojewódzkich służb przedstawili również stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Jest to już kolejne spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z funkcjonariuszami na co dzień pełniącymi służbę w regionie. – Postaram się dotrzeć do wszystkich województw, aby spotkać się z przedstawicielami służb mundurowych komend wojewódzkich, powiatowych, aby na miejscu zapoznać się z Waszymi problemami, wyzwaniami oraz ze specyfiką pracy w Waszych regionach – podkreślił szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Minister zapewnił zebranych o zamiarze kontynuowania zainicjowanych przez swojego poprzednika działań wzmacniających potencjał służb, m.in. kontynuowany będzie Program Modernizacji i nadal będą przywracane posterunki Policji w małych miejscowościach. - Nasi poprzednicy zlikwidowali ponad 400 posterunków Policji. To przełożyło się na obniżenie poczucia bezpieczeństwa szczególnie w małych miejscowościach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości na bezpieczeństwie nie będzie oszczędzał – zapewnił szef MSWiA.

Minister Joachim Brudziński w trakcie swojego wystąpienia zwrócił również uwagę na kwestię niewystarczającego wynagrodzenia funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. – Bezpieczne państwo, bezpieczni obywatele, to sprawnie działające służby i dobrze wynagradzani funkcjonariusze - powiedział. Szef MSWiA przypomniał, że obecnie trwa proces stopniowego podwyższania wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w formacjach podległych MSWiA. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła już od 1 stycznia 2017 r. Od 1 maja br. kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb - zaplanowano od 1 stycznia 2019 r. Dzięki tym działaniom funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł.

W naradzie wzięli udział m.in.: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz komendanci z Dolnego Śląska.

 

Służby zapewniają bezpieczeństwo

Na terenie Dolnego Śląska służbę pełni niemal 7,9 tys. funkcjonariuszy Policji. W ubiegłym roku policjanci odnotowali kolejny spadek przestępczości (przestępstw było mniej o 3,7 tys. w porównaniu do roku 2016), w tym zmniejszyła się liczba przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych. To o ponad 11% mniej włamań, kradzieży (w tym kradzieży samochodów), przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić. Największym wyzwaniem w 2017 roku dla dolnośląskich policjantów było zabezpieczenie Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017, w których rywalizowali sportowcy z ponad 100 państw. Funkcjonariusze z Dolnego Śląska w 2017 r. rozbili również 23 zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się głównie wyłudzaniem podatku VAT.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. dolnośląskiego pełni 2,3 tys. funkcjonariuszy. W 2017 r. dolnośląscy strażacy odnotowali ponad 46 tys. interwencji, z których 30 proc. stanowiły pożary, a aż 61 proc. inne zagrożenia (np. wypadki drogowe, usuwanie skutków kataklizmów naturalnych). W porównaniu do roku 2016, liczba odnotowanych interwencji zwiększyła się o 5,2 tys. czyli o prawie 13%. Do najtrudniejszych wyzwań bez wątpienia należały działania strażaków w trakcie akcji ratowniczej w Świebodzicach (zawalenie się wielorodzinnej kamienicy) oraz pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy Ksawery w październiku 2017 r. (wówczas strażacy interweniowali ponad 2,5 tys. razy). Dolnośląscy funkcjonariusze PSP także aktywnie wspierają swoich kolegów strażaków-ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie województwa funkcjonuje łącznie 255 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), 463 OSP spoza KSRG oraz 11 innych jednostek ochrony przeciwpożarowej (np. zakładowe). Ochotnicze Straże Pożarne (działające w ramach KSRG) otrzymały w zeszłym roku kwotę 5,8 mln zł – dzięki niej zakupiły m.in. 17 samochodów. Dodatkowo OSP spoza KSRG otrzymały 2,6 mln zł na zakup m.in. 7 pojazdów.

W terytorialnym zasięgu działania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej znajdują się województwa lubuskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. W 2017 r. strażnicy graniczni skonfiskowali towar o łącznej wartości prawie 111 mln zł (głównie papierosy i tytoń za kwotę ponad 83 mln zł oraz narkotyki za 6 mln zł). Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG, wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Izbą Celną, zlikwidowali m.in. nielegalne fabryki papierosów, krajalnie tytoniu i magazyny. Wartość towaru zabezpieczonego podczas tych akcji to prawie 40 mln zł.

 

Policjanci, strażacy oraz strażnicy graniczni modernizują sprzęt i infrastrukturę

W ramach Programu Modernizacji dolnośląska Policja zaplanowała realizację 23 zadań inwestycyjnych za kwotę ponad 110 mln zł. Wybudowanych zostanie 7 nowych obiektów, a kilkanaście przejdzie gruntowną modernizację. Rozpoczęto już budowę nowej siedziby komisariatu w Kowarach oraz modernizacje posterunków w Miękini i Pieszycach. Odtwarzane są posterunki Policji – w 2017 r. przywrócono jednostkę w Słotwinie, działa już także reaktywowany posterunek w Świerzawie. Do policjantów z Dolnego Śląska trafiło w zeszłym roku 95 pojazdów. Garnizon dolnośląski jest jednym z trzech w Polsce, w którym rozpoczął się w zeszłym roku pilotaż programu wyposażenia policjantów w kamerki indywidulane.

Dolnośląska Straż Pożarna w 2017 r. przeznaczyła ponad 13,6 mln zł m.in. na inwestycje budowlane, zakup wyposażenia osobistego oraz łączności. W 2018 r. strażacy z Dolnego Śląska w ramach Programu Modernizacji wydadzą ponad 5,5 mln zł m.in. na rozbudowę Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego. Oprócz tego w 2018 r. zmodernizowana zostanie siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie, a także kontynuowany będzie proces wyposażania strażaków w nowoczesny sprzęt indywidualny.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej realizując Program Modernizacji zakupił w 2017 r. flotę transportową (samochody patrolowe i terenowe), a także uzbrojenie i wyposażenie (m.in. kamizelki kuloodporne, karabinki Mini-Beryl). Natomiast w ramach inwestycji budowlanych w 2017 r. przebudowano krytą strzelnicę w Komendzie Oddziału w Krośnie Odrzańskim. W kolejnych latach Nadodrzański Oddział SG planuje zakupić kolejne karabinki Mini-Beryl, a także samochody patrolowe i terenowe (łącznie 35 pojazdów). Zmodernizowane zostaną także Placówki SG w Tuplicach, Kłodzku, Krośnie Odrzańskim i Gorzowie Wlkp.

źródło: MSWiA

zdj. Nadodrzański OSG

 • odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
do góry