Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kolekcjonerka fałszywych stempli - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolekcjonerka fałszywych stempli

Magdalena Tomaszewska
04.04.2018

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatelkę Rosji, która próbowała przekroczyć granicę na podstawie sfałszowanych odbitek stempli kontroli granicznej. W paszporcie 34-latki widniało 8 podrobionych na wzór oryginalnych odbitek stempli litewskiej, czeskiej i łotewskiej kontroli granicznej.

Obywatelka Rosji została zatrzymana wczoraj (3.04.2018 r.) przez funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na Lotnisku Chopina. Podrobione odbitki stempli miały być dowodem na terminowe opuszczanie przez nią strefy Schengen, aby mogła ponownie wjechać do Polski.

Rosjanka nie została wpuszczona do Polski – otrzymała decyzję o odmowie wjazdu. Ponadto wszczęto wobec niej postępowanie przygotowawcze w sprawie o usiłowanie przekroczenia granicy RP podstępem, wbrew przepisom. Cudzoziemka przyznała się do zarzucanego jej czynu, ale odmówiła złożenia wyjaśnień. Dzisiaj odleci do Mińska.

do góry