Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
03.04.2018

Funkcjonariusze z Placówki SG w Bielsku–Białej zatrzymali sześciu nielegalnie pracujących cudzoziemców. Mężczyzn zatrudnił właściciel jednej z firm w powiecie żywieckim.

30 marca, w następstwie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, zatrzymano pięciu obywateli Ukrainy oraz obywatela Mołdawii. Nie posiadali wymaganych przepisami zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Mężczynom wydano decyzje zobowiązując ich do powrotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiemu pracodawcy za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

 

do góry