Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Odprawa kadry kierowniczej SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kadry kierowniczej SG

Maciej Pietraszczyk
14.02.2018

W dniach 13-14 lutego br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej.

W odprawie, którą poprowadził Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, uczestniczyli zastępcy komendanta głównego SG,  komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia, dyrektorzy biur i zarządów oraz przedstawiciele związków zawodowych i duszpasterstw. Pierwszego dnia obecni byli również zaproszeni goście: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala, były Komendant Główny Straży Granicznej, a obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak.

Podczas odprawy komendanci poszczególnych oddziałów poinformowali o realizacji programu modernizacji służb mundurowych na ich terenie oraz przedstawili problemy wymagające rozwiązania. Za pośrednictwem komendantów i dyrektorów wiceminister Jarosław Zieliński podziękował wszystkim funkcjonariuszom za profesjonalne działania zapewniające bezpieczeństwo państwa i obywateli wobec europejskiego kryzysu migracyjnego.
– Dziękuję za współpracę przez ostatnie dwa lata. Polska Straż Graniczna dobrze radziła sobie z różnymi zagrożeniami i podejmowała trudne działania. Należą się za to Państwu i wszystkim funkcjonariuszom wyrazy uznania – powiedział Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Polska Straż Graniczna uczestniczyła w działaniach za granicą i jest wysoko ceniona przez naszych partnerów – dodał wiceszef MSWiA oraz zapowiedział wsparcie formacji przez resort w celu stworzenia właściwych warunków do wykonywania przez nią ustawowych zadań. 

Podczas odprawy kadra kierownicza Straży Granicznej omawiała również współpracę ze służbami ochrony granic państw sąsiednich, współdziałanie z Krajową Administracją Skarbową, oraz wpływ aktualnej sytuacji migracyjnej w kraju na działania SG.
- Sukcesem nie jest to, że trwamy, ale że możemy się rozwijać. Należy dostrzegać funkcjonariuszy pierwszej linii, bo to oni wykonują najcięższą pracę i są sola naszej formacji – powiedział podczas odprawy Komendant Główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga. 

***

W minionym roku funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili ponad 51 milionów osób. To więcej w stosunku do 2016 roku o 7,3%. Liczba odprawionych środków transportu wzrosła o 2% – w 2017 r. odprawiono 13,7 milionów pojazdów.

W ramach kontroli legalności pobytu funkcjonariusze SG zatrzymali 22 559 obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium Polski (o 22% więcej niż w roku 2016). Za przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom zatrzymano 6 486 cudzoziemców z państw spoza UE - liczba ta dotyczy wewnętrznej i zewnętrznej granicy RP (na przejściach granicznych i tzw. granicy zielonej), zarówno na kierunku do, jak i z Polski. W ramach kontroli legalności zatrudnienia ujawniono 2884 obywateli państw trzecich wykonujących pracę niezgodnie z przepisami. We wszystkich przypadkach najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy.

Wartość zabezpieczonych w 2017 roku nielegalnych towarów wyniosła niemal 344,7 mln zł.

Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej wydali 72 714 decyzji o odmowie wjazdu – to mniej aż o 38,4% w stosunku do 2016 roku. Najczęstszą przyczyną odmowy był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego. 

Znacząco, bo aż o 60,7% zmniejszyła się również liczba osób wnioskujących o międzynarodową ochronę. Wśród nich najliczniejszą grupę – prawie 70% – stanowili obywatele Rosji (3 018 osób na 4 430 wszystkich wnioskujących).

W 2017 roku 232 funkcjonariuszy Straży Granicznej brało udział w misjach zagranicznych koordynowanych przez Agencję Frontex, a 209 wspierało służby macedońskie w ramach umowy bilateralnej w ochronie granicy z Grecją przed nielegalną migracją.

 

 

zdj. Izabela Bajda (KGSG)

 

 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
 • Odprawa kadry kierowniczej SG
  Odprawa kadry kierowniczej SG
do góry