Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nielegalnie zatrudniali cudzoziemców – zapłacą wysokie kary - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie zatrudniali cudzoziemców – zapłacą wysokie kary

Magdalena Tomaszewska
07.02.2018

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, przeprowadzonych tylko w dwóch pomorskich firmach przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, stwierdzono aż 37 przypadków powierzenia nielegalnej pracy cudzoziemcom. Pracodawcom, którzy złamali prawo, grozi kara grzywny do 30 tys. zł.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku przeprowadzili kontrolę w firmie budowlanej zatrudniającej 29 cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy i Mołdawii. Analiza dokumentacji związanej z powierzeniem pracy wykazała, że 23 osoby pracowały nielegalnie. Głównym naruszeniem przepisów było wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia, w jednym przypadku praca była świadczona na warunkach niezgodnych z zezwoleniem.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Władysławowie skontrolowali agencję zatrudnienia, która kierowała cudzoziemców do pracy w jednej z trójmiejskich stoczni. Obywatele Ukrainy i Białorusi pracowali tam jako piaskarze, malarze i szlifierze. Przeanalizowano dokumentację dotyczącą 30 osób. Okazało się, że pracodawca – obywatel Rosji nielegalnie powierzył pracę 14 cudzoziemcom. Nie mieli oni zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Cudzoziemcy otrzymali decyzje administracyjne zobowiązujące do powrotu. Wobec pracodawców zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie za powierzenie cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy. Grozi im grzywna do 30 tys. zł.

 

do góry