Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 10 rocznica powstania Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

10 rocznica powstania Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku

Ewa Gajewska
12.01.2018

W grudniu minęło już 10 lat od otwarcia Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Co roku pracujące w centrum służby wymieniają kilka tysięcy informacji dotyczących osób, pojazdów oraz zdarzeń. W 2017 takich informacji było ponad 21 tysięcy. Na ich podstawie Straż Graniczna ujawniła 64 kradzione pojazdy, 151 sfałszowanych dokumentów oraz 151 utraconych i skradzionych rzeczy.

Współpraca pomiędzy polsko-niemieckimi służbami trwa już 27 lat. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obu krajach, a także zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępczości transgranicznej. Najważniejszym elementem tej współpracy jest Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych (PNCW), działające pomiędzy dwoma nitkami autostrady A2, na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku. To z sali operacyjnej, będącej „sercem” PNCW koordynowane są wspólne działania, które podnoszą poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców miast położonych wzdłuż naszej zachodniej granicy.

Centrum rozpoczęło działalność 20 grudnia 2007 roku, jako środek kompensacyjny po zniesieniu przez Polskę kontroli granicznej i przystąpieniu do strefy Schengen. Obecnie, podstawą działania PNCW jest art. 27 Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych z dnia 15 maja 2014 roku (umowa weszła w życie 9 lipca 2015 r.).

W całym Centrum pełni służbę ponad 40 przedstawicieli strony niemieckiej (Policji Federalnej, Policji Kraju Brandenburgii, Policji Kraju Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Policji Kraju Saksonii oraz niemieckiej Służby Celnej) oraz 21 przedstawicieli strony polskiej (9 ze Straży Granicznej, 7 z Policji oraz 5 z Krajowej Administracji Skarbowej).

Za pośrednictwem PNCW w Świecku wymieniane są informacje dot. zwalczania szeroko rozumianej przestępczości transgranicznej, w tym dochodzeń i śledztw, a w razie konieczności także informacji dot. klęsk żywiołowych czy zatorów drogowych. Funkcjonariusze PNCW są w stanie błyskawicznie przekazać wnioskowane przez partnera zagranicznego informacje w przypadku zdarzeń drogowych, zaginięć osób, mienia, poszukiwań osób czy pościgów transgranicznych. PNCW realizuje także tzw. zapytania łańcuszkowe, które związane są z pilną potrzebą uzyskania informacji, która na czas nie może zostać przekazana drogą organów centralnych. Zapytania takie realizowane są poprzez inne europejskie centra współpracy. Rocznie PNCW jako całość realizuje i przekazuje ponad 20 tysięcy wniosków i informacji. W roku 2017 w PNCW wykonano łącznie 21707 czynności związanych z przekazaniem informacji. W ich wyniku tylko Straż Graniczna ujawniła 64 kradzione pojazdy, 151 sfałszowanych dokumentów oraz 151 utraconych i skradzionych rzeczy.

Wczoraj w uroczystości 10 rocznicy powstania Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku uczestniczyli m.in.: w imieniu Wojewody Lubuskiego Waldemar Gredka - Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Piotr Dziedzic - Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów, płk SG Andrzej Fijałkowski – Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, mł. insp. Paulina Filipowiak- Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, gen.bryg. SG Wojciech Skowronek - Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Adam Andrzejewski - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Stronę niemiecką reprezentowali dr. Günter Krings - Parlamentarny Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN, Karl-Heinz Schröter - Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Kraju Związkowego Brandenburgii, Frank Niehörster - Kierownik Wydziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Mekleburgii Pomorza Przedniego, Thomas Striethörster - Prezydent Dyrekcji Policji Federalnej RFN w Berlinie oraz Oliver-Thomas Pampel-Jabrane - Kierownik Urzędu Celnego Berlin-Brandenburg. Obecni byli również przedstawiciele Straży Granicznej, Policji i Krajowej Administracji Skarbowej z przygranicznych województw, a także przedstawiciele niemieckich krajów związkowych, Policji Federalnej, niemieckiego Urzędu Celnego oraz oficerowie łącznikowi Straży Granicznej i Policji przy Ambasadzie RP w Berlinie. Gości przywitali Koordynatorzy Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych. Kwinetet klanertowy odegrał hymny narodowe oby państw. Następnie głos zabrali Waldemar Gredka Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego oraz dr. Günter Krings - Parlamentarny Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN.  Okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele wszystkich współpracujących w PNCW służb. Na zakończenie rocznicowych obchodów funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w centrum otrzymali pamiątkowe medale.

zdj. Nadodrzański OSG

  • Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku
    Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku
  • Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku
    Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku
  • Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku
    Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku
do góry