Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Cudzoziemcy zatrzymani przez Straż Graniczną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy zatrzymani przez Straż Graniczną

Magdalena Tomaszewska
11.01.2018

Tylko w ciągu jednego dnia (10.01.2018 r.) funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 7 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.

Troje obywateli Ukrainy zatrzymano podczas prowadzenia kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Knurowie (autostrada A1). Wszyscy posiadali wizy z prawem do pracy w Polsce, lecz wykorzystywali je niezgodnie z przeznaczeniem (wyjazd do Czech).

Kolejni trzej zatrzymani cudzoziemcy to obywatel Nigerii, Turcji i Ukrainy, skontrolowani w Katowicach, Rudzie Śląskiej oraz Lublińcu. Mężczyźni przebywali na terytorium naszego kraju nie posiadając niezbędnych dokumentów pobytowych.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Ponadto w Bielsku-Białej zatrzymany został obywatel Ukrainy, ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości w związku z niezapłaconą karą grzywny za naruszenie przepisów kodeksu karno-skarbowego. Po sporządzeniu dokumentacji służbowej obywatel Ukrainy został przekazany do aresztu śledczego.

do góry