Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nie wykonali decyzji – zostaną doprowadzeni do granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie wykonali decyzji – zostaną doprowadzeni do granicy

Ewelina Szczepańska
09.01.2018

8 stycznia funkcjonariusze z Placówki SG w Świecku zatrzymali siedmioosobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, która nadużyła procedury uchodźczej oraz nie wykonała decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia naszego kraju.

Okazało się, że cudzoziemcy nadużyli procedury uchodźczej oraz nie wykonali decyzji zobowiązującej ich do opuszczenia Polski. Złożyli wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową i nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę. Zgodnie z przepisami osoba ubiegająca się o przyznanie ochrony międzynarodowej, po złożeniu wniosku, powinna we wskazanym miejscu oczekiwać na jego rozpatrzenie przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski. Po przekazaniurodziny przez stronę niemiecką cudzoziemcy otrzymali ostateczną decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej. Powinni opuścić terytorium naszego kraju, czego nie uczynili. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Łodzi i zobowiązani do powrotu. Zamiast wyjechać, ponownie nielegalnie przekroczyli granicę i udali się do Niemiec. Cudzoziemcy zostaną teraz pod konwojem doprowadzeni do przejścia granicznego. 

zdj. Nadodrzański OSG

 

 
  • Nie wykonali decyzji – zostaną doprowadzeni do granicy
    Nie wykonali decyzji – zostaną doprowadzeni do granicy
do góry