Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przebywali w Polsce nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przebywali w Polsce nielegalnie

Magdalena Tomaszewska
08.01.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w ten weekend przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 15 cudzoziemców złamało obowiązujące przepisy. 

Sześcioro zatrzymanych to obywatele Ukrainy, którym wizy wydane w celu podjęcia pracy w Polsce posłużyły jako środek umożliwiający wyjazd do innego kraju UE. Ich wizy zostały unieważnione.

Ponadto pięciu cudzoziemców – trzech obywateli Ukrainy, jeden obywatel Mołdawii oraz 1 obywatel Azerbejdżanu – przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadało dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.

Wszyscy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Zatrzymano także obywatela Nigru oraz obywatela Azerbejdżanu. Po ustaleniu, że obcokrajowcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium Państw Schengen, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało.

Ujawniono również 2 obywateli Ukrainy, którzy usiłowali wjechać do naszego kraju bez dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy. Jak ustalili funkcjonariusze, cudzoziemcy przebywający w naszym kraju legalnie wracali z Niemiec, gdzie przebywali w odwiedzinach.

Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich obcokrajowców ukarano mandatami karnymi.

do góry