Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrzymano Wietnamczyka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano Wietnamczyka

Dorota Bołotowicz
03.01.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Wietnamu, który posłużył się podrobioną wizą i stemplem kontroli granicznej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas kontroli przeprowadzonej w jednym z lokali gastronomicznych w Ząbkach, wylegitymowali mężczyznę podającego się za obywatel Wietnamu. Cudzoziemiec do kontroli okazał wietnamski paszport z zamieszczoną w nim francuską wizą oraz francuskim stemplem kontroli granicznej. Zarówno wiza jak i stempel były podrobione na wzór oryginału. Ponadto ustalono, że Wietnamczyk złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce.

Cudzoziemiec został zatrzymany i osadzony w areszcie. Będzie również wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu.

do góry