Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Ewelina Szczepańska
06.12.2017

5 grudnia funkcjonariusze z Placówki SG w Świecku przejęli od strony niemieckiej 5-osobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy nielegalnie wyjechali do Niemiec, chociaż wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce.

Rodzina złożyła na granicy wniosek o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce i zgodnie z prawem powinna we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie go przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wydane tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca nie upoważniają bowiem do przekroczenia granicy i wyjazdu z Polski. Tymczasem obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej nielegalnie przekroczyli granicę i próbowali uzyskać ochronę międzynarodową także w Niemczech. Otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. W powrocie do kraju zamieszkania pomoże im IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

zdj. Nadodrzański OSG

 

 

do góry