Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Za nadużycie procedury uchodźczej wrócą do swojego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Za nadużycie procedury uchodźczej wrócą do swojego kraju

Maciej Pietraszczyk
05.12.2017

4 grudnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przejęli od strony niemieckiej 6-osobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy nielegalnie wyjechali do RFN, mimo że wcześniej starali się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Ustalono też, że  obcokrajowcy przyjechali do Polski w bieżącym roku, składając na granicy wniosek o objęcie ochroną międzynarodową, po czym udali się na Zachód, gdzie podobne wnioski złożyli w Austrii i Niemczech. Tymczasem zgodnie z prawem, po złożeniu wniosku powininni we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie go przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zaś wydane im tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca nie upoważnia do przekroczenia granicy i wyjazdu z Polski.

Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. W powrocie do kraju zamieszkania pomoże im IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

do góry