Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej XX Konferencja Szefów Służb w Oslo - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

XX Konferencja Szefów Służb w Oslo

Ewelina Szczepańska
01.12.2017

29 listopada w Oslo zakończyła się trzydniowa XX Konferencja Szefów Służb w ramach Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Border Control Cooperation), w której uczestniczyli przedstawiciele polskiej Straży Granicznej.

Komendanta Głównego SG reprezentował Komendant Morskiego Oddziału SG kmdr SG Piotr Patla. Towarzyszył mu kmdr por. SG Bartosz Rutkiewicz z Morskiego Oddziału SG. W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele służb granicznych państw członkowskich BSRBCC oraz Agencji FRONTEX. Konferencja zamknęła roczne przewodnictwo norweskiej Policji w BSRBCC. W przyszłym roku współpracę będzie koordynowała Szwecja. 

Podczas spotkania przedstawiciele służb granicznych: Danii, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski oraz Szwecji podsumowali przedsięwzięcia zrealizowane w ramach norweskiego przewodnictwa i omówili zadania oraz kierunki rozwoju w przyszłym roku. W trakcie konferencji nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa w BSRBCC szwedzkiej Straży Przybrzeżnej i Policji.

Współpraca służb granicznych państw nadbałtyckich koncentruje się na granicach i obszarach morskich. Jej celem jest skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa granic, lepsze przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji, przemytu towarów oraz naruszeń przepisów obowiązujących na obszarach morskich. 

zdj. Morski OSG

do góry