Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - opuszczą Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej - opuszczą Polskę

Magdalena Tomaszewska
12.10.2017

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu 11 października przejęli od strony niemieckiej dwóch obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy próbowali uzyskać ochronę międzynarodową w Niemczech, mimo że wcześniej złożyli wnioski o ochronę w Polsce.

Zgodnie z prawem cudzoziemiec po złożeniu w Polsce wniosku o objęcie go ochroną międzynarodową powinien we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców. W tym czasie nie może opuszczać naszego kraju. Zatrzymani cudzoziemcy nadużyli procedury uchodźczej, ponieważ zamiast czekać na rozpatrzenie wniosku, nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę. Co więcej, próbowali uzyskać ochronę międzynarodową również w Niemczech.

Po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. W powrocie do kraju zamieszkania pomoże im Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

do góry