Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy

Ewelina Szczepańska
12.10.2017

W Chełmie odbyło się Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy. Podsumowano służbową działalność w ochronie wspólnego polsko-ukraińskiego odcinka granicy państwowej i kontroli granicznej na poszczególnych przejściach w pierwszym półroczu 2017 roku.

Strony omówiły sytuację migracyjną oraz główne zagrożenia związane z przestępczością graniczną na ochranianym odcinku granicy państwowej. Przedstawiciele obu stron omówili ponadto funkcjonowanie przejść granicznych na granicy państwowej, stwierdzając, że dzięki wspólnym staraniom zapewniono właściwą kontrolę osób i środków transportu. Podsumowano również współpracę w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego, a także uzgodniono dalszą współpracę w zakresie przeciwdziałania przestępczości granicznej oraz zapewniania płynnego dokonywania odpraw granicznych.

Stronę polską reprezentował: płk SG Jacek Szcząchor Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG, ppłk SG Tomasz Zybiński Zastępca Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego oraz Pomocnicy Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego ppłk SG Marta Pogoda oraz kpt. SG Arkadiusz Tywoniuk. Stronę ukraińską reprezentowali natomiast: płk Mykola Skarwinko Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Łuckiego oraz płk Oleksandr Czornyj Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Lwowskiego wraz z towarzyszącymi im Pomocnikami Pełnomocnika Granicznego Ukrainy.

zdj. Nadbużański OSG

 

 

 

 

do góry