Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia SG

Ewelina Szczepańska
11.10.2017

11 października w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku komendanta. Nowym komendantem Centrum Szkolenia SG został ppłk SG Andrzej Prokopski, pełniący wcześniej służbę w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej SG.

Podczas ceremonii płk SG Roman Łubinski pożegnał się ze sztandarem Centrum Szkolenia SG. Podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom za współpracę i wspólne sukcesy. Od 6 października płk SG Roman Łubiński kieruje Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. 

W uroczystości przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia SG uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Tomasz Praga, Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej SG płk SG Grzegorz Opaliński wraz z zastępcą płk. SG Pawłem Żurkiem, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG ppłk SG Robert Inglot wraz zastępcami i głównym księgowym, Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz oraz Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Sławomir Zubański, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Mirosław Hołubowicz wraz z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie st. bryg. Zbigniewem Borysem, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ppłk Elżbieta Jankowska wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Dublinach ppłk. Adamem Syhłowyjem, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Iwona Smolińska, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Olsztynie Arkadiusz Brzozowski i p.o. Prokuratora Okręgowego w Olsztynie Cezary Fiertek, a także Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie insp. mgr inż. Dariusz Ślęzak.

Władze wojewódzkie i samorządowe reprezentowali: Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw Administracji Zespolonej i Niezespolonej Jarosław Babalski, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Ryszard Niedziółka i Burmistrz Miasta Kętrzyna Krzysztof Hećman, a także kadra i pracownicy Centrum Szkolenia SG.

zdj. Centrum Szkolenia SG

do góry