Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej KOMUNIKAT - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

KOMUNIKAT

Ewelina Szczepańska
13.09.2017

Straż Graniczna prowadzi działania, których celem jest zweryfikowanie informacji podawanych przez jeden z niemieckich portali internetowych o nielegalnym przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy przez 40-osobową grupę obywateli Iraku. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy Straży Granicznej informacji tych nie potwierdzają.

Strona niemiecka  również nie przekazała dotychczas żadnych informacji, które mogłyby uprawdopodobnić wersję podawaną przez portal o pieszym przekroczeniu polsko-niemieckiej granicy. Poinformowano natomiast, że cudzoziemcy zostaną przesłuchani dopiero w najbliższy czwartek 14.09.2017 r.

21 grudnia 2007 r. Polska przyjęła w pełni dorobek Państw Schengen, co związane było z całkowitym zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych. Oznacza to, że na granicy polsko-niemieckiej, zgodnie z zapisami Kodeksu Granicznego Schengen, Straż Graniczna nie może i nie prowadzi kontroli granicznej.

W pierwszym półroczu 2017 roku Straż Graniczna zatrzymała 2 858 obywateli państw trzecich za usiłowanie bądź przekroczenie granicy RP wbrew przepisom na kierunku do Polski. Zatrzymała 10 083 obywateli państw trzecich za nielegalny pobyt w Polsce, a 33 853 wydała decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP. 

 

do góry