Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 21 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

21 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu

Magdalena Tomaszewska
12.09.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia przeprowadzonych 11 września przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 21 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu oraz czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Wśród zatrzymanych było 10 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych 9 cudzoziemców (8 obywateli Ukrainy i 1 obywatel Turcji) wykonywało pracę z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. bez wymaganych zezwoleń.

Natomiast 3 cudzoziemców (2 obywateli Ukrainy i 1 Mołdawii) przeterminowało dopuszczalny 90-dniowy czas pobytu w okresie 180 dni na terytorium państw Schengen.

Wszyscy cudzoziemcy po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

 

do góry