Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali "na czarno" w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali "na czarno" w Polsce

Ewelina Szczepańska
12.09.2017

Funkcjonariusze z Placówki SG w Jeleniej Górze zobowiązali do powrotu 8 obywateli Ukrainy, po ujawnieniu, że cudzoziemcy pracowali bez wymaganych zezwoleń.

Po przeprowadzonej  w jednym z gospodarstw rolnych powiatu złotoryjskiego kontroli legalności powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom oraz legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców funkcjonariusze SG ustalili, że ośmiu zatrudnionych tam obywateli Ukrainy pracowało bez wymaganych zezwoleń. Otrzymali decyzje administracyjne zobowiązujące ich do powrotu. Muszą opuścić Polskę w ciągu 15 dni. W decyzjach został również orzeczony 12-miesięczny zakaz wjazdu na terytorium RP. W stosunku do cudzoziemców i pracodawcy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tys. zł.

zdj. Nadodrzański OSG

do góry