Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrzymano 17 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 17 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy

Ewelina Szczepańska
11.09.2017

W trakcie minionego weekendu funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG zatrzymali 17 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.

Funkcjonariusze SG prowadzili kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Zatrzymano czternastu obywateli Ukrainy, dwóch obywateli Białorusi oraz obywatela Mołdawii. Trzynastu kontrolowanych obywateli Ukrainy oraz Białorusin wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Dokumenty te potrzebne były im między innymi do wyjazdu za granicę w celach turystycznych. Trzech cudzoziemców przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen. Obywatel Ukrainy z kolei nie posiadał żadnych dokumentów uprawniających go do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

W związku z naruszeniem przez cudzoziemców obowiązujących w Polsce przepisów wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem szesnastu decyzji zobowiązujących do powrotu. W przypadku obywatela Ukrainy, który nie posiadał dokumentów, zostanie skierowany wniosek do sądu o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.

 

do góry