Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Posłużyli się fałszywymi dokumentami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Posłużyli się fałszywymi dokumentami

Ewelina Szczepańska
11.09.2017

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu zatrzymali obywatela Iranu, który posługiwał się podrobionym włoskim dokumentem pobytowym. Funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach z kolei zatrzymali obywatela Ukrainy, który podawał się za obywatela Rumunii, aby móc podróżować swobodnie po Europie.

Obywatel Iranu nie posiadał paszportu, a do kontroli przedstawił włoski dokument pobytowy. Po analizie dokumentu okazało się, że został podrobiony. 47-letniego mężczyznę zatrzymano. Cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze grzywny.  Do czasu zakończenia postępowania administracyjnego zobowiązującego go do powrotu będzie przebywał  w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

Funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 36-letniego obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec posiadał ukraiński paszport z polską wizą z prawem do pracy. Nie potrafił wyjaśnić jednak w jakim celu udaje się do Czech. Okazało się również, że mężczyzna posiada jeszcze jeden dokument tożsamości – rumuński dowód osobisty. W wyniku analizy dokumentu okazało się, że został on podrobiony. Obywatel Ukrainy wyjaśnił, że dokument  kupił na Ukrainie od bliżej nieznanej mu osoby za 100 euro. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszącej 12 miesięcy. Obywatelowi Ukrainy unieważniono posiadaną wizę oraz zobowiązano go do powrotu. Jednocześnie orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na teren naszego kraju przez okres 2 lat

zdj. Nadodrzański OSG

 

do góry