Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Cudzoziemcy opuszczą Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy opuszczą Polskę

Autor : Magdalena Tomaszewska
09.09.2017

Kolejnych 10 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu oraz czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. Wszyscy zostali zatrzymani 8 września przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wśród zatrzymanych było 3 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej i 2 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i przebywali na terytorium naszego kraju bez dokumentów do tego uprawniających.

Ponadto zatrzymano 5 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Wszyscy cudzoziemcy po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

do góry