Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

Maciej Pietraszczyk
07.09.2017

10. Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych po raz kolejny zgromadziło w Kętrzynie liczne grono ekspertów z zakresu badania dokumentów, którzy przez dwa dni (6-7 września br.) rozmawiali nie tylko o fałszywych dokumentach zatrzymanych w trakcie kontroli granicznej czy aspektach skutecznej i efektywnej kontroli na granicach, ale także o tym, jak być o krok przed fałszerzami.

Organizatorem i gospodarzem Sympozjum był Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Roman Łubiński. Partnera merytorycznego i współorganizatora Sympozjum, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. reprezentowała Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz, a jednocześnie Redaktor Naczelna kwartalnika „Człowiek i Dokumenty" Aleksandra Grynkiewicz, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Karolina Grenda, a Komendę Główną Straży Granicznej – Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG płk SG Piotr Trawiński.

W trakcie jubileuszowej edycji Sympozjum wygłoszonych zostało dwadzieścia referatów obejmujących bardzo szerokie spektrum tematów, między innymi z obszaru nowych zabezpieczeń stosowanych w dokumentach, fałszerstw dokumentów i technik fałszerskich wykorzystywanych do uwiarygodniania fałszywych tożsamości, ochrony wiarygodności dokumentów w świetle doktryny państwowej i współczesnych zagrożeń, aż po szkolenia funkcjonariuszy służb publicznych. Wiele uwagi poświęcono także aspektom prawnym, w tym projektowi ustawy o dokumentach publicznych.

Eksperci, którzy wymieniali się doświadczeniami reprezentowali między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz służby graniczne i policyjne z Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy. Najliczniejsze grono wśród uczestników Sympozjum stanowili jednak funkcjonariusze naszej formacji, reprezentujący prawie wszystkie oddziały Straży Granicznej. Nad naukową stroną Sympozjum czuwali przedstawiciele środowisk akademickich z Poznania w osobie prof. zw. dr. hab. Huberta Kołeckiego i Olsztyna w osobie prof. nadzw. UWM dr. hab. Jarosława Moszczyńskiego.

Patronat honorowy nad X Międzynarodowym Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych sprawował Komendant Główny SG gen. bryg SG Marek Łapiński. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje: TVP 3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn i Gazeta w Kętrzynie.

zdj. i mat. filmowy: Centrum Szkolenia Straży Granicznej

 

 

 

 • X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
 • X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
  X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych
do góry