Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Konferencja Szefów Europejskich Służb Policyjnych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Szefów Europejskich Służb Policyjnych

Maciej Pietraszczyk
07.09.2017

W dniach 6-7 września w Hadze, w siedzibie agencji Europol odbyła się konferencja Szefów Europejskich Służb Policyjnych (the European Police Chief Convention - EPCC). Spotkanie było zorganizowane przez Europol przy współudziale estońskiej prezydencji UE.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie i wyżsi rangą przedstawiciele krajowych i międzynarodowych organów ścigania. Straż Graniczną reprezentowali Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński oraz Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego płk SG Grzegorz Kasprzyk.

Problematyka poruszana w trakcie konferencji dotyczyła aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw UE. Zasadniczej sesji plenarnej, która dobyła się 7 września, towarzyszyły dwie główne myśli przewodnie: „Przestępczość w dobie nowoczesnych technologii” oraz tzw. „silniki napędowe” zorganizowanej przestępczości, czyli fałszerstwa dokumentów, pranie pieniędzy oraz cyberprzestępczość.

Całość dyskusji podczas EPCC toczyła się na tle strategicznego raportu opracowanego przez Europol dot. oceny zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością w Unii Europejskiej (EU SOCTA – European Union Serious and Organised Crime Threat  Assessment).

W ramach konferencji odbyło się również spotkanie bilateralne Komendanta Głównego Straży Granicznej z Dyrektorem Wykonawczym Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) Fabrice'm Leggeri, dotyczące bieżącej współpracy o charakterze strategicznym i operacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z kryzysem migracyjnym.

 

zdj.: EUROPOL

 

  • Konferencja Szefów Europejskich Służb Policyjnych
    Konferencja Szefów Europejskich Służb Policyjnych
do góry