Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych Odcinka Bieszczadzkiego, Mościskiego i Lwowskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Odcinka Bieszczadzkiego, Mościskiego i Lwowskiego

Magdalena Tomaszewska
03.08.2017

2 sierpnia na przejściu granicznym w Budomierzu, a dzień wcześniej w Medyce odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski Odcinka Bieszczadzkiego oraz Ukrainy Odcinka Lwowskiego i Mościskiego.

Głównym tematem rozmów były ustalenia dotyczące wspólnych przedsięwzięć w związku ze stale wzrastającym natężeniem ruchu granicznego. Uzgodniono m.in. elastyczne reagowanie na zmiany w płynności ruchu osób i pojazdów, wyprzedzające informowanie o przekraczaniu granicy przez zorganizowane grupy turystyczne, a także stałe monitorowanie rytmiki odpraw granicznych i płynności ruchu.

W trakcie spotkania omówiono także efekty kontroli granicznych po wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy. Strony zgodziły się, że wprowadzenie ruchu bezwizowego nie spowodowało lawinowego wzrostu odprawianych na granicy osób ani nie zachwiało  płynnością odpraw. W dalszym ciągu znaczny odsetek podróżnych – obywateli Ukrainy wjeżdża na terytorium Polski w ruchu wizowym i w ramach małego ruchu granicznego . Poruszono także szereg spraw związanych z ochroną wspólnego odcinka granicy państwowej, kontrolą graniczną i współpracą w zakresie przeciwdziałania przestępczości granicznej.

Stronę polską podczas spotkania reprezentował Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Bieszczadzkiego Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz, a stronę ukraińską płk I.A.Howoruszczak – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Mościskiego oraz płk O. W. Czornyj – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Lwowskiego. W spotkaniu wzięli również udział zastępcy pełnomocników i pomocnicy z obu krajów.

zdj. Bieszczadzki OSG

  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Odcinka Bieszczadzkiego, Mościskiego i Lwowskiego
    Spotkanie Pełnomocników Granicznych Odcinka Bieszczadzkiego, Mościskiego i Lwowskiego
do góry