Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 12 cudzoziemców musi opuścić Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

12 cudzoziemców musi opuścić Polskę

Magdalena Tomaszewska
02.08.2017

Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG tylko w ciągu minionej doby zatrzymali 12 cudzoziemców za naruszenie obowiązującego w Polsce prawa.

Ośmioro obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych w wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek SG w Kłodzku, Tuplicach, Jeleniej Górze oraz we Wrocławiu-Strachowicach. Cudzoziemcy wykorzystywali dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego.

Czworo cudzoziemców zatrzymano w związku z nielegalnym pobytem na terytorium naszego kraju. Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie zatrzymali dwie obywatelki Ukrainy, które przekroczyły granicę wbrew obowiązującym przepisom i nie posiadały ważnego tytułu pobytowego. Kolejnego obywatela Ukrainy, który nielegalnie przebywał na terytorium naszego kraju, zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Legnicy. Następnego cudzoziemca, który nie posiadał tytułu prawnego do przekroczenia granicy i pobytu na terytorium RP, zatrzymali funkcjonariusze z Placówki we Wrocławiu-Strachowicach. Mężczyzna, który nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów i – jak ustalono – jest bezpaństwowcem, został przekazany w ramach readmisji w trybie uproszczonym do Niemiec. Natomiast pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzję zobowiązujące ich do powrotu oraz czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

 

do góry