Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach

Magdalena Tomaszewska
01.08.2017

Ośmiu cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium RP zatrzymali funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału SG podczas minionej doby.

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie, w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu, zatrzymali obywatela Pakistanu, który nie posiadał tytułu prawnego do przekroczenia granicy i pobytu na terytorium RP. Cudzoziemiec został przekazany w ramach readmisji w trybie uproszczonym do Niemiec. Dwie obywatelki Indii, które nie posiadały ważnego tytułu pobytowego w naszym kraju, ujawnili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach. W Gorzowie Wielkopolskim funkcjonariusze zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli dopuszczalny okres pobytu na terytorium RP. Kolejnych trzech obywateli Ukrainy, którzy wykorzystywali posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali, zatrzymali funkcjonariusze z Placówek SG w Kłodzku i Tuplicach.

Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Jednocześnie orzeczono wobec nich czasowe zakazy wjazdu na terytorium naszego kraju.

do góry