Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dziewięciu cudzoziemców zobowiązanych do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dziewięciu cudzoziemców zobowiązanych do powrotu

Magdalena Tomaszewska
06.07.2017

Tylko w ciągu jednego dnia funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 9 cudzoziemców, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy.

Cudzoziemców zatrzymano 5 lipca na Śląsku oraz na Opolszczyźnie. Siedmiu obywateli Ukrainy wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Jedna obywatelka Ukrainy przeterminowała swój pobyt na terytorium państw Schengen, zaś ostatni z cudzoziemców pracował nielegalnie w jednej z firm – nie posiadał zezwolenia na pracę ani oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które to dokumenty pozwalałyby mu na legalna pracę na terytorium naszego kraju.

W stosunku do cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się we wszystkich przypadkach wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Osoby te otrzymały również czasowy zakaz wjazdu na terytorium Polski.

do góry