Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Gruzin z rumuńskim dowodem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gruzin z rumuńskim dowodem

Magdalena Tomaszewska
06.07.2017

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali obywatela Gruzji, który posługiwał się podrobionym rumuńskim dowodem osobistym.

Funkcjonariusze wylegitymowali 28-letniego cudzoziemca w autokarze relacji Berlin-Łotwa. Mężczyzna okazał do kontroli rumuński dowód osobisty. Dokument wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, ponieważ jego wygląd odbiegał od obowiązującego wzoru, a badanie specjalistycznym urządzeniem potwierdziło, że został podrobiony.

Obywatel Gruzji przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 1 rok, karze grzywny w wysokości 1 000 zł oraz przepadek dowodu rzeczowego. Komendant Placówki w Świecku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania obywatela Gruzji do powrotu. Do czasu zakończenia postępowania, decyzją Sądu Rejonowego w Słubicach, cudzoziemiec będzie przebywał w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

do góry