Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych w Kaliningradzie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Pełnomocników Granicznych w Kaliningradzie

Ewelina Szczepańska
06.07.2017

4 lipca w Kaliningradzie odbyło się wspólne posiedzenie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Kętrzyńskiego i Pełnomocnika Granicznego Federacji Rosyjskiej Odcinka Kaliningradzkiego.

Stronę polską reprezentowali Pełnomocnik Graniczny Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Kętrzyńskiego Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG płk SG Tomasz Semeniuk  oraz jego zastępcy płk SG Zbigniew Klimczyk i ppłk SG Ryszard Synowski. Delegacji rosyjskiej przewodniczył gen. mjr Nikołaj Jewgieniewicz Panczenko.

Celem spotkania była ocena stanu ochrony wspólnego odcinka granicy państwowej w pierwszym półroczu 2017 r., analiza rozwoju sytuacji na wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej oraz podsumowanie bieżącej współpracy. Ponadto uzgodniono i zatwierdzono plany współdziałania na drugie półrocze 2017 r.

zdj. Warmińsko-Mazurski OSG

do góry