Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie na Łotwie poświęcone bezpieczeństwu granic - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie na Łotwie poświęcone bezpieczeństwu granic

Autor : Magdalena Tomaszewska
13.05.2017

W piątek, 12 maja 2017 r., zakończyło się dwudniowe spotkanie Ministrów Spraw Wewnętrznych Estonii, Finlandii, Węgier, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rumunii i Słowacji poświęcone ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Polskę reprezentował sekretarz stanu w MSWiA Jakub Skiba, któremu towarzyszył Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Marek Łapiński.

Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej to temat szczególnie aktualny nie tylko ze względu na trwający kryzys migracyjny. Od października 2016 r. unijna agencja Frontex działa w nowym formacie. W kwietniu tego roku w życie weszły też nowe przepisy o ruchu granicznym w strefie Schengen. Spotkanie było zatem dobrą okazją, aby podzielić się pierwszymi doświadczeniami z systematycznych kontroli, które są obecnie prowadzone na zewnętrznych granicach UE.

Ministrowie dyskutowali również jak poprawić bezpieczeństwo i działanie strefy Schengen, a także wymienili poglądy na temat nowych wyzwań na granicach zewnętrznych UE od strony wschodniej.

Spotkanie miało miejsce w Daugavpils na Łotwie. Odbyło się ono w ramach nieformalnej współpracy wielostronnej pod nazwą Ministerialnego Forum Państw Schengen z zewnętrzną granicą lądową. Było to już piąte spotkanie w tym formacie.

Forum powstało w 2013 r. z inicjatywy Polski. Jego cel to promowanie współpracy wielostronnej, dialogu i wymiany najlepszych praktyk związanych z tematem wiz i rosnącego ruchu granicznego. Spotkania w ramach Forum dotyczą też zarządzania zewnętrznymi granicami lądowymi. Forum wspiera w tym zakresie prace prowadzone w ramach UE.

Źródło: MSWiA

 

do góry