Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Szkolenie przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy

Ewa Gajewska
05.05.2017

Od 24 do 28 kwietnia 2017 r. w rejonie służbowej odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału SG odbyła się pierwsza z pięciu zaplanowanych edycji szkoleń dla funkcjonariuszy Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu nr 13/1-2015-FAMI “Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów”.

Projekt ten został sfinansowany z budżetu UE, realizowanego w ramach Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Jego głównym celem jest zarządzanie przepływami migracyjnymi po stronie Ukrainy, a także przeciwdziałanie wtórnym ruchom migracyjnym. Aktualnie Ukraina jest dla Polski najważniejszym partnerem w zakresie współpracy sąsiedzkiej. Zbadanie obszarów wymagających wsparcia oraz konkretna pomoc ze strony polskich funkcjonariuszy zapewni skuteczniejszą ochronę granicy państwowej i przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

W szkoleniu, które prowadzili przedstawiciele Komendy Głównej SG, Śląskiego, Nadodrzańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG, a także Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, uczestniczyło piętnastu przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy (docelowo planowany jest udział 75 osób).

Obszar tematyczny szkolenia dotyczył m.in. ujawniania nielegalnej migracji, procesu identyfikacji cudzoziemców oraz realizacji ich powrotów do krajów pochodzenia. Uczestnicy odbyli także wizytę studyjną w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców w Przemyślu.  

zdj. Bieszczadzki OSG

  • szkolenie przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy
    szkolenie przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy
  • szkolenie przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy
    szkolenie przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy
do góry