Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 21 cudzoziemców w rękach Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

21 cudzoziemców w rękach Straży Granicznej

Dorota Bołotowicz
05.05.2017

W ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 21 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.

Po przeprowadzeniu kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie Śląska zatrzymano siedemnastu obywateli Ukrainy i Rosjanina. Piętnastu Ukraińców wykorzystywało posiadane przez siebie wizy niezgodnie z ich przeznaczeniem. Cudzoziemcy na podstawie wydanych wiz mieli pracować w Polsce, lecz zamiast tego wyjechali szukać pracy do Czech lub przebywali tam turystycznie. Następni dwaj Ukraińcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium naszego kraju. Z kolei zatrzymany obywatel Rosji okazał się być osobą, której dane widniały w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Natomiast na Opolszczyźnie w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców zatrzymano trzech Ukraińców, którzy złamali przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obywatele Ukrainy nie posiadali zezwoleń na pracę, ani oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, pozwalających na podjęcie w Polsce zatrudnienia zgodnie z przepisami.

Na mocy wydanych decyzji administracyjnych cudzoziemców zobowiązano do powrotu i jednocześnie orzeczono wobec nich czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

do góry