Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie z premier Beatą Szydło i ministrem Mariuszem Błaszczakiem w Placówce SG w Bielsku-Białej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z premier Beatą Szydło i ministrem Mariuszem Błaszczakiem w Placówce SG w Bielsku-Białej

Autor : Ewelina Szczepańska
01.05.2017

1 maja premier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak spotkali się z funkcjonariuszami SG, pełniącymi służbę w Placówce SG w Bielsku-Białej. W spotkaniu uczestniczyli także Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Marek Łapiński oraz Komendant Śląskiego Oddziału SG płk SG Adam Jopek.

Goście wzięli udział w odprawie dwóch grup funkcjonariuszy z Placówki SG w Bielsku-Białej, którzy kończyli oraz rozpoczynali tego dnia służbę. Komendant Placówki SG oraz kierownik zmiany przekazali informacje o zakresie zadań, które na najbliższe godziny powierzono funkcjonariuszom. Minister SWiA podkreślił, że jednym z priorytetów rządu jest zadbanie o bezpieczeństwo obywateli, a do filarów tej ochrony należy m.in. uszczelnienie granic zewnętrznych UE. - Granica Polski jest taką granicą. Jesteśmy aktywni w naszym kraju, ale wspieramy też partnerów z Unii Europejskiej. Pomagamy zawsze, kiedy nasi partnerzy tego potrzebują – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

30 kwietnia do Macedonii wyjechał kolejny kontyngent 30 polskich funkcjonariuszy SG, którzy będą zabezpieczać granicę macedońsko-grecką. To 5. edycja misji. Potrwa do 31 maja br.

Premier Beata Szydło podziękowała funkcjonariuszom SG za pracę na rzecz bezpieczeństwa. – Dziękuję, że pracujecie po to, byśmy wszyscy mogli spędzać dni wolne i święta spokojnie z rodzinami – powiedziała premier. Ostatnie sondaże mówią, że 89% obywateli czuje się bezpiecznie w naszym kraju. To ogromna satysfakcja, ale ten rezultat nie byłby możliwy dzięki ciężkiej pracy funkcjonariuszy – dodała.

Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej miało też wymiar symboliczny. Trzynaście lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przystąpienie do wspólnoty, a potem także do strefy Schengen, zmieniło zakres zadań Straży Granicznej.

Komendant Placówki SG w Bielsku-Białej ppłk SG Zenon Woźniak podkreślił, że obecnie Straż Graniczna to nowoczesna formacja, działająca na terenie całego kraju, która oprócz ochrony granicy prowadzi również działania ukierunkowane na zwalczanie nielegalnej migracji, kontrole legalności pobytu cudzoziemców i przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi.

O wadze, jaką rząd przywiązuje do bezpieczeństwa wspólnoty świadczy też podpisanie umowy z Frontexem czyli Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Na początku marca, w imieniu rządu, minister Mariusz Błaszczak podpisał z szefem Frontexu umowę o stałym umiejscowieniu siedziby agencji w Polsce. W 2016 r., w działaniach operacyjnych koordynowanych przez Frontex, wzięło udział  433 funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej.

źródło: MSWiA

zdj. MSWiA, Śląski OSG 

 

 

  • spotkanie z funkcjonariuszami SG w Placówce SG w Bielsku-Białej
    spotkanie z funkcjonariuszami SG w Placówce SG w Bielsku-Białej
  • spotkanie z funkcjonariuszami SG w Placówce SG w Bielsku-Białej
    spotkanie z funkcjonariuszami SG w Placówce SG w Bielsku-Białej
do góry