Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 8 cudzoziemców przekazano Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

8 cudzoziemców przekazano Straży Granicznej

Ewelina Szczepańska
20.04.2017

19 kwietnia, w rejonie dawnego przejścia granicznego Zwardoń-Skalite, funkcjonariusze z Placówki SG w Bielsku-Białej przejęli od strony austriackiej 8 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźcze, starając się wcześniej w Polsce o ochronę międzynarodową lub o pobyt.

Wśród przekazanych cudzoziemców było siedmioro Rosjan narodowości czeczeńskiej oraz obywatel Indii. Próbowali uzyskać w Austrii ochronę międzynarodową, ale już wcześniej starali się o taką ochronę lub o pobyt na terytorium naszego kraju. Cudzoziemcy zostali przyjęci przez Straż Graniczną zgodnie z rozporządzeniem unijnym Dublin III oraz innymi umowami międzynarodowymi, w myśl których zostają przekazani do kraju, w którym złożyli pierwsze wnioski o ochronę.

W trakcie prowadzonych czynności służbowych sześcioro z nich złożyło pisemne wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, bądź skierowani do Centralnego Ośrodka Recepcyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pozostałe dwie osoby nie chciały pozostać w Polsce. Na mocy wydanych przez Straż Graniczną decyzji administracyjnych zostały zobowiązane do powrotu. Decydując się opuścić Polskę i powrócić do swojego kraju skorzystali z programu pomocy w dobrowolnym powrocie, który realizowany jest przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji – IOM.

zdj. Śląski OSG

 

do góry