Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Obywatele Ukrainy pracowali nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obywatele Ukrainy pracowali nielegalnie

Dorota Bołotowicz
06.04.2017

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w ubiegłym tygodniu podczas kontroli w 2 firmach w powiecie nowomiejskim ustalili, że 35 cudzoziemców pracowało nielegalnie.

Na terenie przedsiębiorstw wylegitymowano łącznie 48 obywateli Ukrainy. Wstępnie ustalono, że 35 cudzoziemców przebywa i wykonuje pracę nie posiadając  wymaganych zezwoleń bądź stosownych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy, zarejestrowanych przez właścicieli tych zakładów.

2 obywatelom Ukrainy, którzy nielegalnie przebywali na terytorium RP, natychmiast wydano decyzje zobowiązujące ich do powrotu na Ukrainę.

 Ustalono również, że na terenie kontrolowanych firm cudzoziemcy zamieszkiwali w bardzo trudnych warunkach socjalnych. Trwają czynności kontrolne zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za zapewnienie wymaganych warunków.

Funkcjonariusze W-MOSG wszczęli  postępowanie przygotowawcze w sprawie umożliwiania oraz ułatwiania pobytu obywatelom Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  wbrew obowiązującym przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Natomiast wobec właścicieli firm, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, wszczęto kontrolę legalności powierzania pracy cudzoziemcom.

do góry