Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej

Magdalena Tomaszewska
17.03.2017

W piątek, 17 marca, w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej, poświęconej historii formacji granicznych od roku 1918 do czasów współczesnych. Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba, z którego inicjatywy powstało to szczególne miejsce, wraz z Komendantem Głównym Straży Granicznej płk. SG Markiem Łapińskim dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

Minister Skiba w swoim wystąpieniu podkreślił, że nie jest jedynym inicjatorem powstania Sali Tradycji Straży Granicznej, ponieważ sygnały o potrzebie stworzenia miejsca, które byłoby poświęcone tradycjom służby w ochronie granicy, pochodziły także od funkcjonariuszy. „Niezwykle ważne jest podtrzymywanie etosu służby, która nie może polegać jedynie na wykonywaniu rozkazów – musi się również opierać na głęboko ugruntowanym systemie wartości. Źródłem, z którego powinniśmy czerpać, jest historia i tradycja wraz ze wspaniałymi przykładami patriotyzmu bohaterskich obrońców granic” – powiedział minister.

Komendant Łapiński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Sali Tradycji Straży Granicznej. Podkreślił również, że funkcjonariusze codzienną służbą w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej kultywują tradycję swoich poprzedników, a Sala Tradycji jest między innymi oddaniem im hołdu.

Wśród eksponatów zebranych w Sali Tradycji Straży Granicznej znajdują się m.in. znak z granicy polsko-sowieckiej (tablica żeliwna z godłem z granicy polsko-sowieckiej, wykonana w latach 20. XX wieku w odlewni Poręba koło Zawiercia), Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza „Za Służbę Graniczną” plutonowego KOP Aleksandra Pietraszaka (zatwierdzona przez ministra spraw wewnętrznych 31 października 1928 r.), Odznaka Honorowa „Za Służbę Graniczną” (gipsowy odlew odznaki wykonany w 1934 r., na 10-lecie KOP, przez żołnierzy Baonu KOP „Stołpce”). W Sali Tradycji znajduje się również monitor interaktywny, umożliwiający „zwiedzanie” wirtualnego Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa, które funkcjonuje w sieci od 2011 r. i zawiera kilkanaście tysięcy zwirtualizowanych eksponatów dot. historii polskich formacji granicznych i jest regularnie, w cyklach miesięcznych, uzupełniane o nowe eksponaty.

Autorem projektu Sali Tradycji Straży Granicznej i wykonawcą jest Marcin Nowak – pracownik Komendy Głównej Straży Granicznej.

 

zdj. Izabela Bajda (KGSG)

 • Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
  Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
 • Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
  Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
 • Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
  Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
 • Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
  Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
 • Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
  Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
 • Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
  Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
 • Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
  Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
 • Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
  Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
 • Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
  Uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej
do góry