Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrzymano cudzoziemców, którzy wyłudzili wizy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymano cudzoziemców, którzy wyłudzili wizy

Autor : Ewelina Szczepańska
03.03.2017

2 lutego funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie zatrzymali sześciu obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy wyłudzili wizy z prawem do pracy w Polsce.

W trakcie kontroli dwóch autokarów relacji Ukraina-Litwa oraz Litwa-Ukraina funkcjonariusze SG zatrzymali 6 obywateli Ukrainy. Okazało się, że cudzoziemcy wykorzystali posiadane wizy niezgodnie z celem, jaki deklarowali podczas ubiegania się o ich wydanie. Pomimo posiadania wiz o pracę i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy wystawionych przez polskich pracodawców nie zamierzali podejmować pracy w Polsce, a na Litwie. Czterech cudzoziemców zostało zatrzymanych w drodze na Litwę, gdzie zamierzali podjąć zatrudnienie, dwóch pozostałych z kolei w drodze powrotnej.  

Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, w wyniku których wydano decyzje o cofnięciu i unieważnieniu wiz oraz zobowiązano ich do powrotu w terminie 15 dni. Mężczyźni otrzymali również zakaz ponownego wjazdu do Polski na okres 6 miesięcy.

zdj. Podlaski OSG

 

do góry