Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Funkcjonariusze NOSG uczestniczyli w odprawie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusze NOSG uczestniczyli w odprawie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ewa Gajewska
03.03.2017

Minister Mariusz Błaszczak spotkał się dziś w Lublinie z szefami służb, aby omówić postępy we wdrażaniu programu modernizacji służb mundurowych. W odprawie z ramienia Straży Granicznej uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego SG Marek Małkowski oraz Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG ppłk SG Łukasz Ćwik.

Odprawa odbyła się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Lublinie. Komendanci służb podległych MSWiA złożyli meldunki na temat działań podjętych przez nich w ramach programu modernizacji.

Minister podziękował funkcjonariuszom Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej za pełnioną służbę: „Chciałbym podziękować za trudną i odpowiedzialną służbę. Nierzadko narażacie własne zdrowie, a nawet życie. Zasługujecie na to, aby za swój wysiłek otrzymywać godne wynagrodzenie, mieć zapewnione odpowiednie warunki służby i nowoczesny sprzęt. Dlatego powstał program modernizacji służb mundurowych” – powiedział minister Błaszczak.

Program modernizacji służb mundurowych będzie realizowany w latach 2017-2020.  Środki w kwocie  niemal 9,2 mld zł będą podzielone pomiędzy trzy zasadnicze segmenty: inwestycje budowlane, wymiana sprzętu i wyposażenia oraz wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników.

Po odprawie minister spraw wewnętrznych i administracji nagrodził młodych bohaterów. Medale dostali dwaj bracia z powiatu łukowskiego, którzy uratowali rodzinę z pożaru.  „Ich zachowanie to wzór dla innych. Dwaj młodzi chłopcy są na początku swojego życia. Nie wiemy, jaki zawód wybiorą, ale możemy być pewni, że będą wrażliwi na krzywdę ludzką i będą reagować wtedy, kiedy wokół nich będzie działo się coś złego” - mówił podczas uroczystości minister Błaszczak.

zdj. Nadbużański OSG

 • odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
  odprawa z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
do góry