Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Grupy cudzoziemców pracujących nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grupy cudzoziemców pracujących nielegalnie

Magdalena Tomaszewska
03.03.2017

29 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do opuszczenia Polski to efekt przeprowadzonych w ostatnim tygodniu przez funkcjonariuszy z Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina ujawnili 10 obywateli Ukrainy, którzy pracowali nielegalnie. Podobnie było w przypadku 8 Mołdawian i 3 Ukraińców skontrolowanych przez funkcjonariusze SG z Władysławowa. Wszyscy cudzoziemcy pracowali bez wymaganego zezwolenia lub zarejestrowanego przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy. Teraz muszą opuścić Polskę. Konsekwencje poniosą także ich pracodawcy, którzy nie dopełnili formalności obowiązujących przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Pojedyncze naruszenia prawa stwierdzone przez funkcjonariuszy SG dotyczyły braku ważnej wizy, przebywania poza strefa przygraniczną i celu wjazdu cudzoziemców innego niż deklarowany.

Wobec wszystkich cudzoziemców orzeczone zostały zakazy ponownego wjazdu od pół roku do 2 lat.

do góry