Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 25 cudzoziemców przekazanych SG przez austriackie służby migracyjne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

25 cudzoziemców przekazanych SG przez austriackie służby migracyjne

Dorota Bołotowicz
03.02.2017

W ramach rozporządzenia Dublin III oraz readmisji austriackie służby migracyjne 1 lutego przekazały funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej z Bielska-Białej 25 Rosjan narodowości czeczeńskiej .

Do przekazania doszło w rejonie dawnego przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Wszyscy cudzoziemcy próbowali uzyskać w Austrii status uchodźcy, lecz już wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce. Obcokrajowcy zostali przejęci przez Straż Graniczną zgodnie z rozporządzeniem unijnym Dublin III oraz innymi umowami międzynarodowymi, w myśl których zostają oni przekazani do kraju, w którym złożyli pierwsze wnioski o ochronę.

 

W trakcie prowadzonych czynności służbowych dwudziestu jeden obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej złożyło pisemne wnioski o wznowienie umorzonych przez stronę polską postępowań administracyjnych. Zostali oni umieszczeni w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców lub skierowano ich do Centralnego Ośrodka Recepcyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Cztery osoby, które zostały przekazane w ramach readmisji i posiadają na terytorium Polski legalny pobyt, zadeklarowały chęć dalszego zamieszkania w naszym kraju.

do góry