Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 14 cudzoziemców pracowało nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

14 cudzoziemców pracowało nielegalnie

Ewelina Szczepańska
13.05.2016

Funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG zatrzymali 14 cudzoziemców, którzy nielegalnie podjęli zatrudnienie na terenie Opolszczyzny.

10 maja zatrzymaniem 7 nielegalnie pracujących obywateli Ukrainy zakończono kontrolę firmy, która zajmowała się produkcją materiałów opałowych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców, przeprowadzona dwa dni później (12 maja) na terenie powiatu krapkowickiego, doprowadziła do zatrzymania 7 obywateli Mołdowy. Cudzoziemcy byli zatrudnieni w firmie budowlanej, ale nie posiadali dokumentów, które pozwoliłyby im na legalne wykonywanie pracy.

W stosunku do zatrzymanych osób wszczęto postępowania administracyjne, w wyniku których zobowiązano ich do opuszczenia Polski. Wobec pracodawców, którzy powierzyli cudzoziemcom pracę zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie.

 

zdj. Śląsko-Małopolski OSG

do góry